dissabte, 27 de març del 2021

Primeres imatges de 2021

 

NGC 2359, nebulosa "Casc de Thor" - 16/03/2021
NGC 2359, nebulosa "Casc de Thor" - 16/03/2021 des de Manresa - Telescopi D80 f600 a focus primari. Càmera ZWO ASI174 MM-C - tricromia de 24imatges Ha + 7 OIII de 5 i 10 min. Paleta H+O+O03H
 
IC 2177, nebulosa "La Gavina"
IC 2177, nebulosa "La Gavina" - 13/03/2021 des de Manresa - Teleobjectiu de 135 F2,8. Càmera ZWO ASI174 MM-C - tricromia de 19 imatges Ha + 9 SII de 3 i 5 min.


Lluna, Saturn, Júpiter i Mercuri - 10/03/2021
Lluna, Saturn, Júpiter i Mercuri - 10/03/2021 06:35 des de Manresa,- Càmera Canon 400D, ISO400, Objectiu EF55-200mm a 55; F4,5 - Exposició 2 seg


M41, cúmul obert a "Canis Maior"
M41, cúmul obert a "Canis Maior" - 10/02/2021 23:00 UT des de Manresa - Telescopi D80 f600 a focus primari - Càmera Canon 300D mod., ISO800 - Apilat de 40 imatges de d'exposició 30 seg.

NGC 253, galàxia de l'Escultor
NGC 253, galàxia de l'Escultor (c65) - 3/1/2021 i altres  - Telescopi D80 f600. Càmera ZWO ASI174 MM-C - Tricromia de 10/R+7/G+8/B i 22/L imatges de 1 i 3 min