dissabte, 27 de gener del 2018

Més imatges del 2017


Saturn - 19/06/17 21:17 UT des de Manresa - Telescopi S/C200 f2000 F10 i projecció per ocular OR25, M=2 - Càmera web Philips spc900nc - 2 min. - 10 q/s

Júpiter, Europa i Ió - 19/06/17  21:35 UT des de Manresa - Telescopi S/C200 f2000 F10 i projecció per ocular OR25, M=2 - Càmera web Philips spc900nc - 2:10 min. - 10 q/s

Sol i taques solars - 22/08/2017 10:24 UT des de Manresa - Telescopi D200 f1600 a focus primari + filtre solar làmina Baader Ø160

Venus, Mart i Mercuri - 21/09/2017 06:50 des de Manresa - Càmera Canon 400D, ISO400, Objectiu 18-55 a 31, F4,5 - temps d'exposició 3,2 seg.

Sh2-155 Nebulosa "Cova" a Cep (c9)  - 7/11/17 23:01 UT des de Manresa- Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 6/Ha+3/OIII+2G+3B d'exposició 10 min. c/u.

IC 1396, nebulosa "Trompa d'elefant" a Cep - 12/11/17 19:59 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 10/Ha+4/OIII d'exposició 10 min. c/u.

Lluna, Venus, Júpiter i Mart - 17/11/2017 05:56 UT des de Manresa - Càmera Canon 400D, ISO200, Objectiu 18-55 a 18, F3,5 - Temps d'exposició 1 seg.-

IC 5067 nebulosa del Pelicà, 15/12/17 des de Manresa - Teleobjectiu de 135 F2.8 ; Càmera Atik 16 - Apilat de 8Ha+5OIII+6SII d'exposició 5 minuts c/u.

NGC 7822 i Sh2-171 nebuloses a Cep, 15/12/17 des de Manresa - Teleobjectiu de 135 F2.8 ; Càmera Atik 16 -  Apilat de 5 imatges amb filtre Ha de 5 minuts c/u.