dilluns, 26 de març del 2018

Unes imatges de 2018


NGC 281, nebulosa "Pacman" a Cas - 16/12/17 i 17/01/18 des de Manresa - Telescopi D60  f420 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 14/Ha+6/OIII+3/SII d'exposició 5 i 10 min. Tricromia feta amb R= Ha, G= OIII i B=SII

IC 434, nebulosa "Cap de cavall" a Ori - 21/02/2018 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 + filtre Ha - Apilat de 11 imatges d'exposició 5 i 10 min. i acolorida amb 150218 - Imatge amb CCD monocolor amb filtre Ha, acolorida amb tricromia feta amb la mateixa càmera i filtres RGB.

M 42, nebulosa d'Orió - 15/03/2018 des de Manresa - Telescopi D80  f600 -  Càmera CCD Atik 16 + filtre UHC - Apilat de 44 imatges d'exposició 0,5 i 1,5 min. - Imatge amb càmera CCD monocolor amb filtre anti-polució UHC-S, acolorida amb imatges de color amb Canon 300D.