dimarts, 31 d’octubre del 2017

Imatges amb filtres de banda estreta.
Fa poc vaig comprar uns filtres de banda estreta. Sabia que eren bons per poder fer fotos des de ciutat perquè bloquejaven la llum contaminant i només passava una petita finestra de l’espectre. Veia, però, el problema que si posava un filtre hauria d’allargar molt el temps d’exposició, a part del cost econòmic, es clar.
Finalment vaig decidir-me i haig de dir que la sorpresa ha estat enorme. Per conèixer una cosa el millor és ficar-se a fer-ho.
El que no m’imaginava era l’espectacular millora dels detalls de les nebuloses molt mes contrastades, i que els estels no surten inflats. Tot plegat dona una imatge de molta mes qualitat.
Cal aclarir que aquest filtres serveixen quasi exclusivament per les nebuloses d’emissió, algunes nebuloses planetàries i romanents de supernoves.
Els filtres que faig servir son Ha, OIII i SII (els mes normals).
Es tracta de fer imatges en color amb el mètode de tricromia, però com que aquests filtres només deixen passar unes longituds d’ona molt determinades i restrictives la imatge resultant resulta en falsos colors i es poden combinar de diverses maneres que donen resultats ben diferents segons el que vulguem destacar o segons la voluntat de l’autor de la imatge. Hi han infinitat de paletes de colors, algunes mes homologades que altres. 
Veure: 
http://www.astrosurf.com/brego-sky/A_glimpse_to_the_night_sky/Articles_files/combinacion_banda_estrecha.pdf

Poso aquí el resultat d’unes primeres imatges que he fet amb aquests filtres.
Si son imatges fetes amb un sol filtre, som imatges monocromes, però també gaudeixen de les mateixes avantatges com podreu comprovar.

M17, nebulosa "Omega" a Sgr. - 17/08/2017 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 6/Ha+10/OIII+4/SII d'exposició 2 min. c/u - Paleta HOS

M17, nebulosa "Omega" a Sgr. - 17/08/2017 des de Manresa -Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 4/SII+6/Ha+10/OIII d'exposició 2 min. c/u.-  Paleta SHO
 
IC5146, nebulosa "Cocoon" al Cyg - 22/08/17 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 5 imatges Ha d'exposició 5 min. -  Imatge monocroma acolorida.
 
IC5146, nebulosa "Cocoon" al Cyg - 22/08+14/09+11/10/17 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 9/Ha+3/SII+3/OIII d'exposició 5 min. c/u.- Guiatge automàtic tele de 250 F5,6 i càmera - Paleta HSO
 
IC5146, neb "Cocoon" al Cyg - 22/08+14/09/2017 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 5/Ha+2/SII d'exposició 5 min. c/u - Paleta HSS
 
NGC 7635, nebulosa "Bombolla" a Cas - 13/10/17 20:42 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 7/Ha i 4/OIII d'exposició 5 min. c/u.- Paleta HO(O+0,3H)
 
NGC 7635, nebulosa "Bombolla" a Cas  - 13 i 14/10/17 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 7/Ha+4/OIII+8/SII d'exposició 5 min. c/u. - Paleta HOS
 
NGC 7380, nebulosa del "Mag" a Cas -15/10/17 19:16 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 10/Ha i 7/OIII d'exposició 5 min. c/u. - Paleta HOO
 
NGC 6888, nebulosa del "Crescent" a Cyg  - 16/10/17 20:39 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 6/Ha d'exposició 5 min. c/u. - Imatge monocroma.
 
NGC 6888, nebulosa del "Crescent" a Cyg  - 16/10/17 des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 6/Ha i 3/OIII d'exposició 5 min. c/u. - Paleta HOO
 
NGC 6960, Nebulosa del Vel al Cyg, 23/10/17 20:54 UT des de Manresa - Teleobjectiu de 135 F2,8 ; Càmera Atik 16 - Apilat de 16/Ha i 9/OIII d'exposició entre 1 i 5 min. - Paleta H/O/(O+0,3H)
Nebulosa NGC 6820, i cúmul NGC 6823, a Vul  - 29/10/17 19:41 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 8/Ha d'exposició 10 min. c/u. - Imatge monocroma
 
Nebulosa NGC 6820, i cúmul NGC 6823, a Vul  - 29/10/17 19:41 UT des de Manresa - Telescopi D80  f600 a focus primari. Càmera CCD Atik 16 - Apilat de 8/Ha d'exposició 10 min. c/u. - Imatge monocroma acolorida